Endodoncija

Endodoncija je oblast stomatologije koja se bavi terapijom obolele zubne pulpe (tzv. “živca”). Cilj tretmana je uklanjanje obolelog tkiva i sprečavanje pojave infekcije, odnosno saniranje infekcije ukoliko ona već postoji i sprečavanje njenog širenja u okolinu zuba. Pored toga endodontskim tretmanom se postiže i uklanjanje bola, koji može da se javi kao posledica oboljenja zubne pulpe. Sve to vodi do očuvanja zuba koji bi u suprotnom morao da bude izvađen i njegove funkcionalne i estetske reintegracije.

Endodontski tretman

Endodontski tretman zahteva veliku preciznost i postojanje optimalnih uslova za njegovo izvođenje. Zbog toga mi u svojoj praksi koristimo dentalni operativni mikroskop, koji nam omogućava tretman pod uveličanjem i optimalnim osvetljenjem. Sve faze terapije se u potpunosti sprovode u skladu sa standardima Evropskog endodontskog udruženja (ESE) i Američkog endodontskog udruženja (AAE) i najnovijim stručnim preporukama.

Revizija endodontskog tretmana predstavlja terapijski postupak kojim se vrši korekcija prethodnog neuspešnog tretmana. Dr Srđan Tasić je posebno obučen i sa dugogodišnjim iskustvom u tretiranju zuba sa veoma kompleksnom inicijalnom prezentacijom i u korigovanju prethodnih neuspešnih zahvata. To uključuje tretman zuba sa komplikovanim grananjem sistema kanala korena, uklanjanje livenih nadogradnji i kanalnih kočića (metalnih i nemetalnih), zatvaranje perforacija, uklanjanje zalomljenih instrumenata, uklanjanje nerastvorivih materijala za zaptivanje iz kanala korena i tretman teških infekcija i bola.