Estetska stomatologija

Estetska stomatologija je grana stomatologije koja se bavi korekcijom, unapređenjem ili potpunim redizajnom osmeha (smile makeover). To podrazumeva promenu promenu boje, oblika, veličine i položaja zuba i njihovo usklađivanje sa mekim tkivima usta i fizionomijom pacijenta. Takve promene zahtevaju pažljivu analizu problema i detaljno planiranje i vrlo često multidisciplinarni terapijski pristup.

Pristup

Analiziraju se postojaći odnosi zuba i vilica, njihov odnos sa mekim tkivima usta i lica i na osnovu toga i želja pacijenta se pravi softverska simulacija budućeg redizajniranog osmeha. Potom se taj predlog prenese i testira u ustima pacijenta i po potrebi koriguje. Na taj način pacijent ima mogućnost učešća u dizajnu svog budućeg osmeha, a takođe je od pre samog početka terapije upoznat kako bi definitivni rezultat trebalo da izgleda. Na osnovu postavljenog cilja vrši se izbor plana terapije. Plan terapije podrazumeva izbor terapijskih procedura i njihovog vremenskog odnosa koji treba da nas dovede do postavljenog cilja.

Plan terapije može nekada da bude jednostavan ( uključuje mali broj terapijskih procedura i/ ili kratak vremenski period za njegovo sprovođenje) ili kompleksan (veći broj terapijskih procedura iz više stomatoloških disciplina i najčešće duži vremenski period za njegovo sprovodjenje). U toku izrade plana terapije potrebno je voditi računa o vremenu potrebnom za biološki odgovor organizma. To znači da je za uspeh pojedinih terapijskih procedura potrebno određeno vreme koje je individualno i ne može uvek da bude u potpunosti predvidivo. To takodje znači da bez obzira što nam tehnologija omogućava da se neke terapijske procedure završe za kratko vreme, to ne mora uvek da bude terapijski opravdano. Naš pristup je takav da nećemo nikada žrtvovati kvalitet rada zarad brzine.

Primer za ulepsavanje osmeha pojedinacnim krunama i manjim plombama
Primer za ulepšavanje osmeha kod pacijenta sa pet keramičkih kruna na prednjim zubima.